Festiwal, organizowany we wrześniu, jest imprezą plenerową, prezentującą sztukę „nowego cyrku”. W ramach imprezy organizowane są pokazy artystów ulicznych, teatrów plenerowych, grup fireshow, akrobatów, cyrkowców, kuglarzy.