Radni sejmiku wojewódzkiego podjęli wczoraj ostateczną decyzję w sprawie likwidacji Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych. Wśród 6 placówek na Podkarpaciu których dotyczy decyzja, znalazło się także NKJO w Leżajsku.

Skąd takie postanowienie? Po pierwsze znacznie zmniejszyła się ilość osób zainteresowanych kształceniem a po drugie zmieniły się przepisy, które w obecnym brzmieniu pozwalają na likwidację lub przekształcenie tych placówek w inne instytucje.W Leżajskim kolegium pracowało ponad 10 osób. Marszałek Władysław Ortyl zapewnia, iż istnieje możliwość przejęcia pracowników przez inne jednostki podległe samorządowi województwa. Łącznie pracę straci kilkaset osób.

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku (NKJO) działało od 2004 roku. To trzyletni zakład kształcenia nauczycieli przygotowujący do zawodu nauczyciela języka angielskiego. Zajęcia odbywały się w małych grupach, zaś forma zajęć odpowiadała strukturze studenckiej (obejmowała wykłady, seminaria, ćwiczenia, konserwatoria, praktyki). Istniała możliwość skorzystania z bezpłatnego systemu dziennego lub płatnego systemu wieczorowego.

Autor: Nadia

tekst alternatywny