Jak informuje Ireneusz Stefański – Burmistrz Miasta Leżajsk – “Siódmego października Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję o przekazaniu w tymczasowy depozyt Muzeum Ziemi Leżajskiej zbioru 193 odnalezionych na leżajskim rynku fragmentów zabytkowych żydowskich kamieni nagrobnych (macew).”

Miesiąc temu na mocy powyższej decyzji wszystkie stele nagrobne, które tymczasowo znajdowały się na miejskiej bazie materiałów budowlanych przy ulicy Królowej Jadwigi trafiły na teren leżajskiego muzeum.

Obecnie – na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków prowadzone są prace nad przygotowaniem tzw. kart zabytku dla poszczególnych fragmentów macew obejmujące: dokumentację fotograficzną, pomiary, opis, tłumaczenie inskrypcji i zalecenia konserwatorskie.

Opracowaniem kart zajmują się osoby specjalizujące się w wykonaniu inwentaryzacji cmentarzy żydowskich.
Jednocześnie trwają też (koordynowane przez służby ochrony zabytków) przygotowania miejsca docelowej lokalizacji macew w obrębie leżajskiego kirkutu.

ź: fb/Ireneusz Stefański