Powiat leżajski oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Leżajsku zapraszają rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z orzeczoną niepełnosprawnością do zapoznania się z ofertą projektu „Maluchy na start”.

Celem projektu jest tworzenie warunków równych szans dla dzieci z niepełnosprawnością w wieku przedszkolnym, poprzez utworzenie dla nich nowych miejsc w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Specjalnej nr 5 w Leżajsku.

W ramach projektu zaplanowano m.in. realizację dodatkowych zajęć, w tym: rehabilitację ruchową na basenie, fizjoterapię, zajęcia muzyczno-ruchowe, hipoterapię, zajęcia kształtujące sprawność manualną, zajęcia logopedyczne; utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego; utworzenie gabinetu rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii; utworzenie grupy wsparcia; wyjazdy edukacyjne i inne.

Oferta skierowana jest do dzieci uczęszczających do przedszkola przy SP nr 5 SOSW im. Św. Jana Pawła II w Leżajsku oraz dzieci w wieku od 3 do 9 lat, nieobjętych jeszcze wychowaniem przedszkolnym i posiadającym orzeczenie o kształceniu specjalnym. W projekcie może wziąć udział 12 dzieci. Udział w nim jest całkowicie bezpłatny.

Wszystkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w biurze projektu (ul. Mickiewicza 76, 37-300 Leżajsk) lub na stronie www.sosw.lezajsk.pl.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.