W 229 rocznicę śmierci cadyka Elimelecha Weisbluma, która wedle kalendarza hebrajskiego przypada w tym roku 12 marca, tysiące chasydów z różnych krajów Europy oraz Izraela, USA i Kanady przybędzie do Leżajska. Ohel, w którym spoczywa Elimelech na leżajskim kirkucie jest dla nich jednym z najświętszych miejsc. Wierzą, że cadyk w rocznicę swojej śmierci zstępuje z nieba i zabiera kwitełech, ich pisemne prośby o wstawiennictwo u Boga. Modlitwom towarzyszą tradycyjne śpiewy i tańce.