Badaniami laboratoryjnymi w Województwie Podkarpackim potwierdzono kolejny przypadek zakażenia koronawirusem. Jest to mężczyzna w sile wieku z powiatu leżajskiego, który przebywa aktualnie na kwarantannie.

Przypominamy!

TRWA STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO!!!

ZALECA SIĘ;

– NIEKORZYSTANIE Z PLACÓW ZABAW, BOISK SPORTOWYCH, SIŁOWNI PLENEROWYCH itp.,
– OGRANICZENIE KONTAKTÓW TOWARZYSKICH,
– ZACHOWANIE ODLEGŁOŚCI (CO NAJMNIEJ 1 METRA) PODCZAS BEZPOŚREDNICH ROZMÓW Z INNYMI OSOBAMI,
– CZĘSTE MYCIE RĄK,
– NIEDOTYKANIE UST, OCZU I NOSA.