Rada Miejska 30 stycznia br. nie uchwaliła budżetu miasta na  2015 r. z powodu przekroczenia dopuszczalnego przez prawo wskaźnika zadłużenia. Po negatywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie również komisje stałe Rady Miejskiej przyjęły analogiczne stanowisko. Na sesji plenarnej przy 9 głosach przeciwnych i 5 wstrzymujących radni odrzucili projekt uchwały budżetowej. Z tych samych powodów nie została przegłosowana uchwała o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2019, którą z kolei odrzucono głosami 10 przeciw, 4 wstrzymujące.

Zgodnie z procedurą następny ruch należy do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która powinna ustalić budżet dla miasta najpóźniej do końca lutego br.

ź: Miasto Leżajsk