Nowy rok dopiero się rozpoczął, a mieszkańcy Chodaczowa już wzięli się ostro do pracy. W ramach czynu społecznego stawiają wiatę taneczną, tzw. grzybek.

Sołtys Stanisław Wojtyna wraz z radnym poprzedniej kadencji Zbigniewem Koniecznym podjęli się wykonania konstrukcji wiaty. Za środki finansowe przeznaczone przez gminę zakupione zostały materiały, a prace budowlane wykonują mieszkańcy. Wiata służyć będzie głównie podczas imprez, ale też na co dzień, gdyż zlokalizowana będzie za sklepem i remizą OSP.

Chodaczów to kolejny już przykład wioski w naszej gminie, której mieszkańcy w sprawach ważnych dla całej społeczności potrafią się zorganizować i wspólnie działać. Tylko czekać pierwszej zabawy tanecznej pod nową wiatą.

ź: Grodzisko Dolne