Już od dobrych kilku lat trwa batalia mieszkańców gminy Leżajsk i gminy Tryńcza przeciwko budowie w miejscowości Chałupki Dębniańskie (gmina Leżajsk) elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej 1,5 MW. Mieszkańcy obawiają się, że inwestycja ta będzie źródłem wielu uciążliwości, związanych w wykorzystywaniem do produkcji biogazu m.in. produktów pochodzenia zwierzęcego. Powołując się na przykład podobnych przedsięwzięć realizowanych w naszym kraju, wśród zagrożeń wymieniają m.in. nieprzyjemny zapach, skażenie wód gruntowych oraz występowanie insektów.

Elektrociepłownia ma powstać na pograniczu dwóch miejscowości – Chałupek Dębniańskich oraz Tryńczy. Dlatego też w akcję protestacyjną zaangażowani są mieszkańcy tych dwóch, należących do różnych gmin sołectw. Nie zgadzają się oni na tak daleko idącą ingerencję w ich życie. Miejsce docelowe inwestycji znajduje się ok. 400 metrów od najbliższych zabudowań mieszkalnych położonych w Tryńczy. Znajdujące się niedalekiej odległości od docelowego miejsca inwestycji działki sprzyjają także usytuowaniu w ich obrębie zabudowań mieszkaniowych. Powstanie inwestycji wyłączy zatem opisywany obszar z zarówno możliwości zamieszkania jak i prowadzenia wielu form działalności gospodarczej.

W ramach sprzeciwu mieszkańców Radni i Sołtysi pobliskich miejscowości pozbierali ponad 1000  podpisów od swoich mieszkańców pod listami protestacyjnymi. Stanowisko sprzeciwiające się realizacji tej inwestycji podjęła także Rada Gminy Tryńcza. Jak wynika z informacji znajdujących się na profilu facebookowym Wójta Gminy Leżajsk Krzysztofa Sobejki, ogłosił on konsultacje społeczne w sprawie opisywanej inwestycji. Następnie będzie on prawdopodobnie zobligowany do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. Od tej decyzji zależy dalszy los tej inwestycji, a za tym życia mieszkańców pobliskich miejscowości.