Zarząd powiatu informuje, że kolejna inwestycja mostowa zaplanowana przez Powiat Leżajski, czyli przebudowa mostu w Woli Zarczyckiej, staje się faktem. Ministerstwo Rozwoju i Finansów wydało właśnie decyzję o przyznaniu Powiatowi na ww. działanie kwoty 566 600 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Środki zostaną przekazane jeszcze w maju. Inwestycja, choć o wiele mniejsza w stosunku do trwającej przebudowy mostu w Rzuchowie, to jednak jej znaczenie dla mieszkańców Woli Zarczyckiej jest bardzo duże.

ź: Starostwo Leżajsk