15 stycznia 2019 rozpoczyna się V edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego: „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”.

Konkurs pod nazwą Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady, Konkurs odbywa się pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego i stanowi publiczną kampanię edukacyjną zgodną z polskimi i europejskimi standardami wynikającymi z prawa ochrony środowiska.

W konkursie mogą wziąć udział kreatywne, minimum dwuosobowe ekozespoły, które do 30.03.2019 w ciekawej formie artystycznej: plakat, komiks, film, audycja, księga, instalacja, makieta lub innych zgodnych z regulaminem odpowiedzą na pięć pytań otwartych dotyczących recyklingu, surowców wtórnych, prawidłowego i bezpiecznego postępowania z odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Konkurs odbędzie się już po raz piąty, w terminie od 30.01.2019 do 30.03.2019.

Szczegółowe informacje: www.chlorofil.com.pl