W miesiącu lipcu na Cmentarzu Parafialnym w Grodzisku Dolnym odebrano roboty związane z remontem mogiły zbiorowej trzech żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w kampanii wrześniowej w 1939 roku oraz remontem nagrobka na mogile Stanisława Poznańskiego.

Usytuowane na grodziskim cmentarzu mogiły doczekały się generalnej renowacji. Istniejące nagrobki uległy rozbiórce, a w ich miejsce pojawiły się nowe mogiły, na podłożu z granitowej kostki, z pamiątkowymi krzyżami i imiennymi tablicami. Wartość zadania wyniosła 11 700 zł.

Koszty remontu pokryto z uzyskanej z budżetu wojewody podkarpackiego dotacji w kwocie 9 tys. zł. Pozostałą część dołożyła gmina.

Odnowa nagrobków przywróciła pamięć o ważnych w naszej historii miejscach oraz pozwoliła na godne uczczenie bohaterów, którzy oddali życie w obronie niepodległości Polski.

ź: Grodzisko Dolne