W dniu 6 czerwca br. nastąpiło uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”. Inwestorem i właścicielem boiska jest Powiat Leżajski, a obiektem administruje dyrektor Zespołu Szkół Licealnych. Na uroczyste otwarcie licznie przybyli zaproszeni goście, a wśród nich m.in. duchowieństwo, parlamentarzyści, władze wojewódzkie oraz samorządowe z terenu naszego powiatu.

Orlik jest obiektem ogólnodostępnym, przeznaczonym dla młodzieży Zespołu Szkół Licealnych, a w godzinach popołudniowych, w soboty i niedziele od godz. 10.00 do 21.00 dla młodzieży lokalnej.

Szczególne uznanie i podziękowanie za inicjatywę pozyskania środków i realizacje zadania należą się radzie Powiatu Leżajskiego i Zarządowi Powiatu oraz panu dyrektorowi Zespołu Szkół Licealnych.

Po otwarciu oddano obiekty do użytku obecnej na otwarciu młodzieży, chociaż sądząc po fotorelacji, równie wiele radości nowe obiekty sprawiły zaproszonym gościom…

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Leżajsku.

Generalny Wykonawca robót budowlanych: FHU PROFI-SPORT Szymański Andrzej, Szymańska Edyta
Wartość robót budowlanych: 1 117 261,74 zł
Dotacja z budżetu Państwa: 666 000,00 zł
Termin realizacji robót budowlanych: 10.09 – 15.11.2012r.

Powstałe efekty rzeczowe:
• boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30m x 62m (pole do gry 26m x 56m) – ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys. min. 4m, wyposażone w piłkochwyty o wys. min. 6m, wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną);
• boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19,1m x 32,1m – ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys. min. 4m, wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową)
• budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60m2 lub większej, zaprojektowany w technologii tradycyjnej – murowany, spełniający wymogi funkcjonalne: magazynu sprzętu gospodarczo-sportowego, szatnie oddzielne dla każdej płci lub drużyny, zespół higieniczno-sanitarny, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego,
• oświetlenie kompleksu – min. 8 słupów oświetleniowych: boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego.

ź: Starostwo Leżajsk

orlik