Obok przebudowanej drogi powiatowej w Przychojcu, kolejną inwestycją, którą oficjalnie oddano do użytku wraz z końcem listopada jest most w Brzózie Królewskiej. Jego przebudowa rozpoczęła się w lipcu.

Obiekt wymagał natychmiastowych działań modernizacyjnych, ponieważ zagrażał bezpieczeństwu ruchu zarówno użytkownikom pojazdów, jak i pieszym ze względu na stan techniczny i wymiary. Całkowita wartość zadania to 2 290 007, 42 zł. Na przebudowę mostu Ministerstwo Finansów przyznało Powiatowi Leżajskiemu kwotę 1 493 425,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Pozostałe środki to wkład własny Powiatu.

Przebudowa mostu w ważnym ciągu komunikacyjnym powiatu leżajskiego była niezbędna dla jego prawidłowego funkcjonowania i dalszego rozwoju. Ponadto znacznie ułatwi komunikację zbiorową na tym terenie oraz zdecydowanie poprawi układ komunikacyjny dla ruchu ciężarowego.

Powstały obiekt to most jednoprzęsłowy stały o szerokości 12,20 m, użytkowej 11,00 m w tym jezdnia 7,0 (2×3,50 m) + chodniki 2×2 m, długości całkowitej 17,60 m i nośności 40 ton, klasa “B”, przyjętej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

ź: Starostwo Leżajsk