W 2004 roku z inicjatywy starostwa leżajskiego Zbigniewa Rynasiewicza zespół Dworu Starościńskiego został przejęty od miasta w celu utworzenia muzeum regionalnego. 2 lutego 2005 r. Starostwo Powiatowe w Leżajsku złożyło w Ministerstwie Gospodarki i Pracy projekt w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pod nazwą Rewaloryzacja Dworu Starościńskiego oraz murów i baszt Klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku. W ramach tego projektu odnowionych zostało łącznie dziewięć budynków i budowli zabytkowych na terenie Leżajska o łącznej powierzchni użytkowej 2029,50 m2 i kubaturze 14 738,60 m3. Wyremontowane obiekty znajdują się pod ścisłą ochroną konserwatorską jako obiekty o znacznych wartościach historycznych, architektonicznych i widokowych.

W przejętym przez powiat leżajski w 2004 r. obiekcie Dworu Starościńskiego prowadzone były od marca 2006 r. prace remontowe, zakończone odbiorem obiektów 30 listopada 2007 r. Równolegle do prac remontowych prowadzone były prace organizacyjne związane z powołaniem Muzeum. Pełnomocnikiem ds. Muzeum został Andrzej Chmura, a do głównych jego zadań przygotowanie niezbędnych dokumentów do prawnego funkcjonowania Muzeum Ziemi Leżajskiej. W okresie tym wypracowana została koncepcja funkcjonowania Muzeum, oparta na wielokulturowości Ziemi Leżajskiej na przestrzeni wieków.

 

Dwór Starościński

12 listopada 2007 r. Rada Powiatu Leżajskiego uchwałą nr XVI/123/07 powołała Muzeum Ziemi Leżajskiej i nadała mu statut muzeum w organizacji. Muzeum Ziemi Leżajskiej, będące samorządową instytucją kultury, powstało formalnie 1 stycznia 2008 r. jako jednostka organizacyjna powiatu leżajskiego. W wyniku przeprowadzonego przez Zarząd Powiatu Leżajskiego konkursu 8 stycznia 2008 r. na stanowisko dyrektora Muzeum powołany został Andrzej Chmura.