19 . 01 . 2015 r. o godz. 12. 00 w Muzeum Ziemi Leżajskiej otwarto wystawę będącą efektem studialnego projektu studenckiego pod tytułem „Muzeum Chasydów Polskich w Leżajsku” prowadzonego przez Pracownię Architektury Społeczno – Usługowej A24 Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej , przy współpracy Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Muzeum Ziemi Leżajskiej. Realizowany on był w okresie od października do listopada 2014 roku z grupą 60 studentów I stopnia Wydziału Architektury. Następnie w okresie grudzień 2014 – styczeń 2015 był przedmiotem pracy dyplomowej dla wybranej grupy siedemnastu studentów.

Problemem projektowym było z jednej strony znalezienie form przestrzennych dla aktywności społecznej związanej z dorocznymi pielgrzymkami wyznawców chasydyzmu do grobu cadyka Elimelecha Weissbluma w Leżajsku. Z drugiej natomiast strony zaprojektowanie wielofunkcyjnej przestrzeni służącej prezentacji kultury chasydów, która w ciągu roku mogłaby służyć także na potrzeby lokalnej społeczności Leżajska.

Wystawa potrwa do 20. 02. 2015 r.
Wstęp bezpłatny.