Strona główna Bez kategorii „Na dobry początek”

„Na dobry początek”

181
1

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego ogłasza piątą edycję konkursu grantowego: „Na dobry początek!” o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 – 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.
Listy intencyjne można składać do 29 maja 2012 r.

W konkursie dofinansowane będą projekty w dwóch ścieżkach:

  • Ścieżka I – nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 3-5 lat objęte już edukacją.
  • Ścieżka II – projekty mające na celu ułatwienie dostęp do edukacji w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku przedszkolnym (2-5 lat) które nie mają wcale lub mają utrudniony dostęp do edukacji. Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców/opiekunów w ich współtworzenie i realizację.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty niedziałające dla osiągnięcia zysku: stowarzyszenia, fundacje, świetlice wiejskie, biblioteki, domy kultury, przedszkola i pozostałe instytucje działające dla dobra publicznego, mające osobowość prawną i zarejestrowane w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. W konkursie udział brać mogą również grupy nieformalne, pod warunkiem nawiązania współpracy z podmiotem posiadającym osobowość prawną i działającym na terenie do 20 tys. mieszkańców oraz filie, oddziały podmiotów, mieszczące się w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców

Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem przygotować projekt i wypełnić formularz listu intencyjnego a następnie dostarczyć wydrukowany w 3 egzemplarzach do 29 maja 2012 r. na adres: Fundacja im. J.K. Steczkowskiego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

Informacji o konkursie udziela Katarzyna Grzegorczyk, email: fundcja@fundacja-steczkowskiego.pl, tel. (22) 522 93 75 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Więcej na: lsr.pl
Poprzedni artykułWłościańskie jadło 2012
Następny artykułRyba brała

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.