Na wodowskazie w Rzuchowie San przekroczył stan ostrzegawczy tj. 570 cm. Aktualnie poziom rzeki jest na poziomie 622 cm, zaś do stanu alarmowego brakuje 128 cm. Trend jest rosnący.

Osoby zamieszkałe w pobliżu, prosimy o zabezpieczenia mienia narażonego na zalanie z piwnic i garaży. W przypadku wystąpienia zagrożenia należy powiadomić służby ratunkowe, w szczególności straż pożarną pod numer telefonu 998.

tekst alternatywny