23 marca br. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Sarzynie odbyła się narada szkoleniowa z udziałem prezesów i naczelników jednostek OSP z terenu powiatu leżajskiego. Narada została zorganizowana przez Komendę Powiatową PSP w Leżajsku i Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Leżajsku.

W naradzie uczestniczyli: Komendant Powiatowy PSP w Leżajsku – bryg. Bogdan Kołcz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Leżajsku – dh Józef Golec, oficerowie z KP PSP w Leżajsku, członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Leżajsku, prezesi zarządów oddziałów gminnych, komendanci gminni ochotniczych straży pożarnych oraz prezesi i naczelnicy wszystkich jednostek OSP powiatu leżajskiego.

Celem narady było podsumowanie działalności operacyjnej za rok 2013 oraz przedstawienie zamierzeń i planu działania Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku na 2014 r. Zaprezentowano również organizację zawodów sportowo-pożarniczych OSP w 2014 roku ze szczególnym omówieniem regulaminu. Podczas spotkania przedstawiono sprawy organizacyjne ZOSP RP w Leżajsku oraz bieżące zadania związku.

ź: PSP Leżajsk PSP Leżajsk