3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

 

W ramach obchodów tego święta w Zespole Szkół Licealnych odbyło się spotkanie uczniów liceum z p. Henrykiem Atemborskim. Na spotkaniu obecni byli również Starosta Leżajski Marek Śliż, Dyrektor ZSL Zbigniew Trębacz oraz nauczyciele, którzy w swoich krótkich wystąpieniach przybliżyli uczniom osobę p. Henryka. Spotkanie w formie luźnego dialogu z zaproszonym gościem poprowadził p. Bogdan Wójtowicz. Uczniowie z pasją, ogromnym zainteresowaniem, a niekiedy z niedowierzaniem wsłuchiwali się w słowa p. Henryka Atemborskiego, który opowiadał o swoich przeżyciach z okresu II wojny światowej oraz okresu powojennego. Wyjaśnił na czym polegało znaczenie słów BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

 

Henryk Władysław Atemborski s. Józefa i Julii Kowalskiej urodził się 10 kwietnia 1928 r. w Łodzi. Rodzice pochodzili z Żytomierza. Z wykształcenia technik chemik pracował jako inspektor BHP w Zakładach Chemicznych w Nowej Sarzynie. W okresie wojny związany był z partyzantką ziemi kieleckiej. Po wojnie został aresztowany i w następstwie prześladowany. Od 1954 r. rozpoczął działalność społeczną w dziedzinie sportu i turystyki. Był członkiem, założycielem PTTK WSK Mielec i później kontynuował tę działalność w Nowej Sarzynie. Jest przewodnikiem i instruktorem krajoznawstwa PTTK.

 

Jego pasja to turystyka piesza, górska i rowerowa, a ostatnio pan Henryk przerzucił się ma motocykl. Był członkiem Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” i delegatem na I Zjazd Krajowy w Gdańsku w 1981 r. Kombatant, były żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych Brygady Świętokrzyskiej ps. Pancernik.

 

Posiada wiele odznaczeń m.in. Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego (1955), Krzyż Partyzancki (1995). Krzyż Więźnia Politycznego (1997), Krzyż Semper Fidelis (1980), Order Przelanej Krwi za Ojczyznę (1997), Order Męczeństwa i Zwycięstwa (1997), Odznaka Weterana Walki o Niepodległość, Złoty Krzyż Zasługi RP (2001).

 

Polskę zjeździł wzdłuż i wszerz, na rowerze. W dniach 5.05.2002 – 22.04.2003 odbył samotną rowerową podróż dookoła Europy. Zwiedził kilkadziesiąt europejskich krajów – Hiszpanię, Francję, Turcję, Grecję, Litwę, Łotwę, Estonię, Węgry, Słowację, Niemcy, Holandię, Finlandię, Norwegię, Szwecję, Danię, Anglię … Jest autorem książki wydanej przez Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2005 – 183 Rowerem dookoła Europy. W 2012 roku objechał Wyspy Brytyjskie motorowerem.

ź: Starostwo Leżajskie