Nieprzerwanie od 15 lat, ćwiczy, musztruje i prezentuje swoich młodszych kolegów jako „Turków” w parafii Chodaczów. I nikogo nie dziwi głośny okrzyk „Turki idą”, a wszyscy z dumą patrzą, że to idą nasi przystrojeni młodzi chłopcy.

Kiedy szukano kandydata na starszego dla oddziału z Chodaczowa, pan Andrzej Leja nie odmówił przysługi i wielkiego zaszczytu. I tak to już trwa nieprzerwanie od 15 lat.

“Starszy” Andrzej Leja swój jubileusz świętował w Wielkanocny Poniedziałek. W trakcie uroczystej sumy, dziękował wszystkim za otrzymywane przez te lata słowa wsparcia i życzliwości. Od swojego oddziału w podziękowaniu za cierpliwość, wyrozumiałość i poświęcony czas w trakcie żmudnych treningów, otrzymał pięknego orzełka do czapki tureckiej i kwiaty.

Po mszy na placu przed kościołem w Chodaczowie odbyła się pokazowa musztra paradna.

ź: Grodzisko Dolneturki