Pierwszą z nich jest ekspozycja pt. . Są to postacie znanych polityków, wcielone w role bajkowe i filmowe wraz z całą scenerią. Do każdej sceny dołączony jest fragment danego utworu literackiego. Podczas zwiedzania można wziąć udział w politycznym quizie. Dla najlepszych, którzy rozpoznają wszystkie sylwetki polityków, czeka symboliczny, pamiątkowy upominek. Wystawę zwiedzać można do 15 września 2016 r. Bilet wstępu w cenie 2 zł. Serdecznie zapraszamy!

Kolejna ekspozycja, „Oblicza Podkarpacia”, to wystawa z Muzeum im. F. Kotuli w Rzeszowie przedstawiająca zdjęcia przestrzeni Podkarpacia „w kontekście kultury, różnorodności i postępujących zmian”. Jest ona pokłosiem projektu  „Oblicza Podkarpacia w kontekście różnorodności fotograficznej”. Inicjatywa ta zrzeszyła wokół siebie 54 studentów rzeszowskich uczelni z Polski i Ukrainy. Celem jej była integracja środowisk oraz popularyzacja szeroko rozumianego dziedzictwa narodowego poprzez następujące techniki fotografii: fotografia z powietrza, analogowa oraz cyfrowa. W ramach projektu Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego zrealizowano warsztaty i wizyty w wybranych podkarpackich instytucjach kultury. Wystawę można oglądać do 31 października 2016 r.

Źródło informacji: http://muzeum-lezajsk.pl/