Pojawiły się nowe wzory tablic z nazwami ulic. Utrzymana została biało-czarna kolorystyka, dodano herb miasta i biały słupek zwieńczony kulą. Wymiana tablic odbywała się będzie sukcesywnie.