23 sierpnia przyjmowane były zgłoszenia w sprawie przyznania tytułów “Honorowego Obywatela Miasta Leżajska” oraz “Zasłużonego dla Miasta Leżajska”.

Kandydatów mogli zgłaszać radni Leżajska, burmistrz oraz co najmniej pięć osób fizycznych, osoby prawne i inne jednostki, które nie posiadają osobowości prawnej.

Komendant podkarpackiej policji – Józef Gdański, został Honorowym Obywatelem Miasta Leżajsk. Godność ta nadawana jest wybitnym osobom zasłużonym dla rozwoju miasta, przyczyniającym się do wzrostu jego rangi i znaczenia w Polsce.

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Leżajsk” został przyznany Tadeuszowi Trębaczowi, Tadeuszowi Sroczykowi, Miejskiemu Centrum Kultury w Leżajsku oraz Szkole Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku. Jest to wyraz uznania, za szczególne osiągnięcia na rzecz miasta, wykraczające poza obowiązki służbowe. Nadawany jest mieszkańcom miasta oraz innym osobom, organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, które swoją działalnością na rzecz miasta szczególnie zasłużyły się dla jego rozwoju.