Od 1 czerwca 2011 roku Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt pn: „Nowy zawód – nowe jutro” – szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem ogólnym projektu jest wsparcie procesu restrukturyzacji podkarpackiego rolnictwa poprzez pomoc osobom odchodzącym z rolnictwa lub rybołówstwa w uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych pozwalających na podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą.

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w tym:

osoby odchodzące z rolnictwa tj. rolnicy ubezpieczeni w KRUS lub ich domownicy (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), zamieszkujący w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub w mieście do 25 tys. mieszkańców, którzy wykonują działalność rolniczą, zamierzający podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą,

osoby odchodzące z rybołówstwa/rybactwa (osoby będące zatrudnione przy połowie ryb i innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych, a także przy gospodarowaniu i ochronie zasobów ryb i innych organizmów wodnych), zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w dwóch edycjach (07.2011 i 01.2012) w pięciu miastach: Przemyśl, Rzeszów, Mielec, Krosno, Stalowa Wola. Terminy składania formularzy rekrutacyjnych będą podane do wiadomości na stronie internetowej PARR S.A. – www.parr.pl , a także w prasie lokalnej i regionalnej.

Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń zawodowych dla 176 uczestników projektu, w tym 88 kobiet i 88 mężczyzn. Każdy z uczestników weźmie udział w warsztatach aktywizacji zawodowej (6 godz.) oraz warsztatach psychologicznych (3 godz.), a także skorzysta z indywidualnego doradztwa zawodowego (1 godz.). Ponadto każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z jednego szkolenia zawodowego, po ukończeniu którego uzyska kwalifikacje zawodowe niezbędne do podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia w wybranym zawodzie. Oferowane będą szkolenia z zakresu:

Florysta/ka – Bukieciarz/rka – 96 godz. (w tym również profesjonalna obsługa klienta i obsługa kas fiskalnych);
Księgowość wspomagana komputerowo – 128 godz.;
Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem – 144 godz.;
Kierowca kat. C, C+E z pełną kwalifikacją wstępną – 375 godz. (zakończone egzaminem w OSK);
Barman/ka – Kelner/ka – Sommelier/ka – 192 godz. (wraz z podstawami j. angielskiego w gastronomii);
Kierowca wózka widłowego z obsługą magazynu – 136 godz. (wraz z egzaminem poświadczającym uprawnienia);
Operator/ka koparko-ładowarki – 208 godz. (wraz z egzaminem poświadczającym uprawnienia);
Operator/ka walca drogowego – 136 godz. (wraz z egzaminem poświadczającym uprawnienia);

Bliższe informacje nt. projektu w Biurze Projektu w Przemyślu:
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (I piętro)
godziny otwarcia: 8.00 – 16.00,
tel. (16) 676 09 87, (16) 675 16 64
fax.(16) 676 09 86,
e-mail: nznj@parr.pl

Osoby do kontaktu:

Edyta Skolarczyk: (16) 676 09 87
Lucyna Maślany: (16) 676 09 88
Beata Chudzik: (16) 676 09 87
Zofia Wiśniewska: (16) 676 09 88

Ź: LSR