W dniu 12 czerwca 2014 roku o godz. 18.00 została odprawiana Msza św. podczas której poświęcono odnowioną kapliczkę ku czci św. Antoniego z Padwy, usytuowaną na rozstaju dróg leśnych na styku trzech gmin: Białobrzegi, Żołynia i Grodzisko Dolne. Duchowym opiekunem tejże kapliczki jest Ks. Wiesław Kozioł proboszcz parafii Zmysłówka do której to parafii owa kapliczka przynależy.

kopanieKapliczka ta, mimo iż jest usytuowana w lesie, cieszy się wilkiem kultem okolicznej ludności a także na to miejsce przyjeżdża – pielgrzymuje wiele osób z odległych stron jak: Przeworsk, Jarosław, Rzeszów i inne. Brak jest wcześniejszych przekazów historycznych ale wiadomym jest z relacji okolicznej ludności, że już w XIX wieku ówczesna kapliczka z figurą św. Antoniego cieszyła się wielką pobożnością. Także podczas II wojny światowej i tuż po niej. Kapliczka ta służyła jako „skrzynka kontaktowa” dla partyzantów Armii Krajowej. Niestety w skutek zaprószonego ognia, poprzednia kapliczka spłonęła na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Na miejscu spalonej kapliczki miejscowa ludność postawiła małą kapliczkę na drewnianym palu a w latach siedemdziesiątych drewniany pal zastąpiono betonowym.

Pragnieniem wielu ludzi było aby powrócić do pierwowzoru kaplicy między innymi dlatego, że co roku w wigilię św. Antoniego (12 czerwca) jest tam sprawowana Msza św. Większa kaplica z zadaszeniem na ołtarz była by czymś idealnym. Po niespełna roku od inicjatywy odbudowy powstała przepiękna drewniana kapliczka wybudowana na tak zwanych betonowych „pęckach”, idealnie wkomponowana w leśne poszycie tego terenu. Muszę też nadmienić, że fundatorem tej przepięknej figury św. Antoniego z Padwy (wyrzeźbionej w drewnie) jest ks. Edward Czech, pochodzący z miejscowości Kopanie. Tą drogą, w imieniu społecznego komitetu odbudowy, pragnę z całego serca podziękować wszystkim ofiarodawcom- ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się swoją ofiarną pracą i wsparciem finansowym do zrealizowania tego pięknego dzieła.
Poniżej zamieszczam tekst tablicy pamiątkowej umieszczonej na ścianie kaplicy:
„Na cześć i chwałę Boga w Trójcy Jedynego oraz chwalebnego wyznawcy Jego – Św. Antoniego z Padwy, cieszącego się na tym miejscu od wieków dużym kultem okolicznej ludności.

Z inicjatywy mieszkańców wsi Kopanie oraz z pomocą wielu ofiarodawców – ludzi dobrej woli, postanowiono odbudować spaloną w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, stojącą na tym miejscu drewnianą kapliczkę ku czci św. Antoniego z Padwy.


Trudu zaprojektowania i wykonania obecnej kapliczki podjął się mieszkaniec wsi Kopanie – Pan Zbigniew Klin wraz z synami: Damianem, Dariuszem i Patrykiem.

Odbudowaną kapliczkę poświęcono podczas sprawowanej Mszy św. 12 czerwca 2014 roku.” — w mieście: Kopanie Zołynskie.