W świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku odbyła się odprawa roczna z udziałem I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektora Zbigniewa Sowy. Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku podinsp. Zenon Wierzchowski podsumował działania jednostki w 2017 roku.

W odprawie wzięli udział zaproszeni goście: Starosta Leżajski Marek Śliż, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Andrzej Rychel, Wójt Gminy Grodzisko Dolne Jacek Chmura, Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, Prezes Sądu Rejonowego w Leżajsku Dorota Rutkowska, Zastępca Prokuratora Rejonowe Prokuratury Rejonowej w Leżajsku Magdalena Kurpiel, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku st. bryg. Bogdan Kołcz, Komendant Straży Miejskiej w Leżajsku Jerzy Białkowski, Sekretarz Miasta Leżajsk Agnieszka Wyczarska, Przedstawiciel Gminy Kuryłówka Jacek Kotulski oraz kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku.

Na wstępie Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku podinspektor Zenon Wierzchowski przywitał przybyłych gości. Następnie podsumował pracę całej jednostki i przedstawił stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu leżajskiego w 2017 roku.

Omówił kwestie związane z przestępczością, w tym kryminalną oraz bezpieczeństwem w ruch drogowym. Zaprezentował działania prewencyjne i programy profilaktyczne realizowane przez naszą jednostkę. Na koniec podziękował przybyłym gościom za dotychczasową współpracę oraz wszelkiego rodzaju wsparcie, w tym finansowe.

Następnie zabrali głos zaproszeni goście, którzy podkreślili wzorową współpracę z kierownictwem leżajskiej komendy, jednocześnie wskazując na odpowiedzialność i znaczenie codziennej służby wszystkich funkcjonariuszy. Podziękowali za wielkie zaangażowanie i wysoką skuteczność w działaniach, tym samym życząc dalszych sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej służby.

Dalej głos zabrał inspektor Zbigniew Sowa podkreślił, że policjanci spełnili stawiane przed nimi oczekiwania. Przyznał, że osiągnięte wyniki pracy za rok ubiegły kształtują się na dobrym, a w niektórych obszarach, na bardzo dobrym poziomie. Podkreślił znaczenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi, samorządami i społeczeństwem wskazując na odpowiedzialność i znaczenie jej w codziennej służbie. Przypomniał o funkcjonującej od września 2016 roku Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przedstawił wyniki i osiągnięcia podkarpackiej Policji w 2017 roku.

 

tekst alternatywny