Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Leżajsku odbyła się odprawa roczna z udziałem Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektora Sławomira Szczupaka. W trakcie odprawy podsumowano pracę jednostki w 2013 roku.

Dzisiaj w sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku odbyła się roczna odprawa służbowa z udziałem Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektora Sławomira Szczupaka.

Na odprawę roczną do leżajskiej komendy przybyli zaproszeni goście: Starosta Leżajska Jan Kida, Zastępca Burmistrza Miasta Leżajsk Marek Karakuła, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Jerzy Paul, Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, Wójt Gminy Kuryłówka Tadeusz Halesiak, Sekretarz Gminy Grodzisko Dolne Grzegorz Potaczała oraz kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku.

Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku inspektor Stanisław Wilczyński, witając zaproszonych gości podziękował wszystkim podległym funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym, za bardzo dobre wyniki uzyskane w ubiegłym roku. Podczas swojego wystąpienia komendant przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu leżajskiego za 2013 rok. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślili znaczenie służby, jaką na co dzień pełnią policjanci. Pogratulowali osiągnięć oraz podziękowali za dotychczasową współpracę.

Na zakończenie Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Sławomir Szczupak, oceniając pozytywnie pracę policjantów leżajskiej komendy, podziękował wszystkim funkcjonariuszom za wysiłek i trud wkładany w codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

ź: KPP Leżajsk