W ubiegły wtorek (13 lutego) w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart w imieniu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, za zasługi dla niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, odznaczyła Patentem i odznaką „Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”, Oficera Armii Krajowej ppor. Joannę Cieślik-Dołęgę.

Wieloletnia mieszkanka Leżajska ppor. Joanna Cieślik-Dołęga mogła, jako pierwszy na Podkarpaciu członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej, wystąpić w specjalnym mundurze żołnierzy niezłomnych. Ogromna w tym zasługa Pana kpt. Tomasza Okólskiego, Szefa  Służby Mundurowej z 34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Rzeszowie, który dołożył wszelkich starań, aby w ten sposób państwo polskie uznało Jej bohaterską postawę i zasługi w walce o wolność.

W czasie niemieckiej okupacji ppor. Joanna Cieślik-Dołęga podjęła się pracy konspiracyjnej i w wieku niespełna 18 lat wstąpiła do Armii Krajowej. Działała w Obwodzie Bóbrka, należącym do Oddziału Inspektoratu Południowego Okręgu Lwów Armii Krajowej. Została przydzielona do łączności terenowej, jako łączniczka między komendą Inspektoratu a oddziałami partyzanckimi AK na trasie Lwów – Stanisławów. W pracy konspiracyjnej przyjęła pseudonim „Teresa”.