Pomimo pluchy, chłodu i wiatru w piątkowe popołudnie (21 grudnia) pod ratuszem było gorąco. Głównie dzięki kolędnikom z leżajskich szkół, Miejskiego Centrum Kultury i przede wszystkim gorącym – klasycznie wigilijnym – potrawom, przygotowanym przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżajsku przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Istotną, nie do przecenienia rolę odegrały też żarzące się ciepło malownicze koksowniki, które przyniosły ulgę niejednej parze zgrabiałych rąk.