Przybliżyliśmy już sylwetki osób nominowanych do otrzymania zaszczytnego tytułu Osobowość Roku 2019 w kategorii KULTURA. Dziś zaprezentujemy osoby nominowane w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA.

Przypomnijmy jednak, że plebiscyt prowadzony jest przez Gazetę Codzienną Nowiny. Głosy oddają mieszkańcy województwa. Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach – pierwszy w miastach i powiatach potrwa do 11 lutego, do godziny 21:00, drugi etap wojewódzki rozpocznie się 14 lutego i potrwa do 25 lutego, zaś etap ostatni, ogólnopolski, rozpocznie się 28 lutego a zakończy 11 marca.

W marcu odbędzie się także uroczysta wojewódzka gala plebiscytu, podczas której wszyscy laureaci z miast i powiatów otrzymają statuetki, dyplomy oraz nagrody.

Osoby z powiatu leżajskiego nominowane w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA:

Maria Kołcz – Prezes Stowarzyszenia Rodziców i Osób Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym, Grodzisko Dolne.

Nominowana za pomoc niesioną osobom niepełnosprawnym.

Adam Chudy – Sołtys Przychojca od 2019 r., Leżajsk

Nominowany za pomysł oraz organizację programów profilaktycznych przy Parafii pw. Dobrego w Przychojcu-Łukowej oraz LKS „Jodła” Przychojec a także Turnieju Piłkarskiego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Leżajsk; pomysł projektu dzięki któremu Straż Grobowa w Przychojcu pozyskała środki finansowe na zakup kompletów mundurów i szabel; autorstwo Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi oraz Lider Sołeckiej Grupy Odnowy Wsi, w ramach której pozyskano środki finansowe na zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP gdzie powstała m.in. altana rekreacyjna, siłownia plenerowa oraz plac zabaw.

Stanisław Walawski – Przewodniczący Solidarności w spółce ZMR Chemrem Zakładów Chemicznych Organika Sarzyna, honorowy dawca krwi, Nowa Sarzyna

Nominowany za organizację akcji Sierpień Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ “Solidarność”, poprzez którą członkowie oddają krew w celu ratowania ludzkiego życia.

Małgorzata Szymula – nauczyciel, Sarzyna

Nominowana za współorganizację wraz z dziećmi i rodzicami wielu akcji charytatywnych dla osób najbardziej potrzebujących, m.in. kiermasz osób świątecznych dla uczennicy Julii chorującej na nieuleczalną chorobę, odwiedziny i upominki dla najstarszych i samotnych.

Wiktor Wierzbicki – Jelna

Nominowany za czynne działania na rzecz lokalnego środowiska. Z oddaniem poświęca się działalności w Ochotniczej Straży Pożarnej – przewodniczący „młodych strażaków”, organizator lekcji edukacyjnych dla dzieci w tym zakresie, pomysłodawca „Strażackiej Pomocy Mikołajkowej” obejmującej swym zakresem całe województwo. Jako młody patriota organizuje zbiórki zniczy, które trafiają na polskie cmentarze na Kresach oraz aktywnie niesie pomoc mieszkającym tam Rodakom.

Zbigniew Trębacz – Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, Leżajsk

Nominowany za zaangażowanie w pracę na rzecz obronności naszego kraju poprzez kultywowanie i wspieranie działań Związku Strzeleckiego „Strzelec” oraz Jednostki Strzeleckiej 2035 a także poprzez angażowanie młodzieży szkolnej w wydarzenia patriotyczne, działalność społeczną i charytatywną; za inicjatywę utworzenia Centrum Szkolenia Klas Mundurowych Zespołu Szkół Licealnych oraz starania o wprowadzenie Programu Certyfikowanych Klas Wojskowych prowadzonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku (program działa od września 2018).

Marian Matkowski – działacz społeczny, Leżajsk

Nominowany za promowanie Ziemi Leżajskiej na wielu płaszczyznach oraz podtrzymywanie pamięci kresowej

Henryk Atemborski – działacz społeczny, Nowa Sarzyna

Nominowany za wybitne dokonania w służbie państwu i społeczeństwu, odznaczony
Krzyżem Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, w okresie wojny działacz w partyzantce ziemi kieleckiej jako żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Brygady Świętokrzyskiej, po wojnie aresztowany i w następstwie prześladowany. W latach 50. zaangażowany w działalność społeczną w dziedzinie sportu i turystyki – przewodnik i instruktor PTTK. W wieku 74 lat odbył samotną podróż rowerową dookoła Europy. Przez całe życie swoje ideały chętnie przekazywał młodzieży podczas licznych spotkań w szkołach.

Wincenty Pażyra – działacz społeczny, Nowa Sarzyna

Nominowany za upowszechnianie historii regionu poprzez dokumentowanie relacji najstarszych mieszkańców Sarzyny, posiadacz tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Jan Sum – założyciel oraz prezes Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Arka w Łętowni, Łętownia

Nominowany za zaangażowanie w propagowanie tenisa sportowego wśród dzieci i młodzieży.

Jacek Kwieciński – działacz społeczny, Leżajsk

Nominowany za zaangażowanie w akcję charytatywną „Polacy Rodakom”.

Eugeniusz Josse – wieloletni nauczyciel Szkoły Podstawowej w Kuryłówce, pasjonat historii, sportu i turystyki, Kuryłówka

Nominowany za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu sportu oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży powiatu leżajskiego a także za organizację wielu wydarzeń o charakterze sportowym, hołdującym postawom fair-play.

Józef Bosak – działacz społeczny, Grodzisko Dolne

Nominowany za całokształt działalności w dziedzinie muzyki oraz upowszechniania kultury.