Już po raz kolejny Gazeta Codzienna Nowiny ogłosiła wielki plebiscyt na OSOBOWOŚĆ ROKU 2019, w którym głosami mieszkańców województwa podkarpackiego, zaszczytne tytuły w pięciu kategoriach otrzymują osoby szczególnie zasłużone dla każdego z powiatów lub regionu.

Po wstępnym zgłoszeniu i kwalifikacji osób, można na nie oddawać swoje głosy poprzez sms lub na stronie internetowej w postaci zakupionych kredytów. Tytuł zostanie przyznany w pięciu kategoriach: Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Biznes, Polityka, samorządność i społeczność lokalna oraz Nauka. Osoby, które zwyciężą podczas etapu lokalnego, zostaną zakwalifikowane do wojewódzkiego finału akcji i powalczą o tytuł Osobowość Roku Podkarpacia 2019 a ci do ogólnopolskiego, walcząc o tytuł Osobowość Roku Polski 2019.

Głosowanie w pierwszym etapie rozpoczęło się 7 stycznia i potrwa do 11 lutego, do godziny 21:00.
Chcemy przybliżyć sylwetki osób z powiatu leżajskiego, zgłoszonych w poszczególnych kategoriach, przedstawiając również uzasadnienia ich nominacji. Zachęcamy jednocześnie do ich wspierania i oddawania swoich głosów.

Dziś zaprezentujemy osoby zgłoszone w kategorii KULTURA:

Barbara Kuczek – dyrygentka chóru Cantiamo, nauczyciel, Leżajsk
Nominowana za wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą, gdzie jako dyrygent chóru szkolnego „Cantiamo” przygotowuje młodzież do konkursów, niejednokrotnie zdobywając zaszczytne miejsca w konkursach na arenie krajowej i międzynarodowej.

Leszek Połeć – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce
Nominowany za podejmowanie wielu inicjatyw aktywizujących społeczeństwo lokalne w sferze kulturalnej. Inicjator licznych wydarzeń kulturalnych w Gminie Kuryłówka, które charakteryzują się pomysłowością i innowacyjnością. Znakomity organizator, który potrafi zachęcić ludzi do korzystania z oferty ośrodka. Społecznik udzielający się w strukturach OSP.

Artur Pęcak – kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”
Nominowany za kontynuowanie misji zespołu oraz kultywowanie przez to polskiej tradycji, jednocześnie uczestnicząc czynnie w dialogu międzykulturowym.

Elżbieta Kuźma – działaczka lokalna, Leżajsk
Nominowana za całokształt dotychczasowej działalności polegającej na upowszechnianiu i ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturalnego, szczególnie w zakresie tradycji i ludowych zwyczajów.

o. dr. Efrem Obruśnik – działacz lokalny, Leżajsk
Nominowany za wytrwałą i pełną oddania pracę na rzecz zbiorów Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów oraz dorobek naukowy, służący społeczności jako cenne źródło wiedzy, przybliżające historię lokalną.

Stanisław Czerwonka – społecznik lokalny, Grodzisko Dolne
Nominowany za całokształt działalności kulturalnej, związanej przede wszystkim z upowszechnianiem tradycji i zwyczajów wielkanocnych, od 1995 roku pełniąc funkcję „starszego” komendanta oddziału Turków w Grodzisku Górnym oraz od 2007 roku funkcję prezesa Stowarzyszenia „Turki Grodziskie”.

Danuta Danak – Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk, Giedlarowa
Nominowana za całokształt działalności w upowszechnianiu kultury, zwłaszcza w sferze teatralnej.

Maria Nicpoń – Animatorka kultury z Giedlarowej
Nominowana za całokształt działalności w upowszechnianiu kultury, zwłaszcza w sferze tradycji i ludowych obyczajów.

Stanisława Wach – społeczniczka lokalna, Brzóza Królewska
Nominowana za społeczne zaangażowanie oraz animowanie życia kulturalnego mieszkańców.