OSP z Wólki Grodziskiej otrzymała wóz strażacki

  200
  0

  W niedzielę 1 lipca jed­nostka Ochotniczej Stra­ży Pożarnej z Wólki Gro­dziskiej wzbogaciła się o „nowy” samochód stra­żacki. Samochód pożarni­czy marki Steyr 690 trafił do jednostki bezpośred­nio z Austrii.

   

  Niedzielną uroczystość po­święcenia wozu strażackie­go, poprzedziła msza świę­ta w kościele parafialnym w Wólce Grodziskiej, po czym zaproszeni goście udali się na plac przed remizę, gdzie proboszcz parafii, ks. Sta­nisław Kulikowski dokonał poświęcenia pojazdu. Na­stępnie Wójt Gminy – Jacek Chmura przekazał klucze do wozu miejscowym stra­żakom. Zadowolenia z sa­mochodu nie kryje prezes Płatek – dzięki zakupowi zwiększy się wachlarz na­szych możliwości, jeśli cho­dzi o udział w akcjach po­żarniczych. Ponadto mamy piękną, nową remizę, która wreszcie doczekała się od­powiedniego samochodu. I chodź jest on używany, to w porównaniu z naszym sta­rym żukiem, to jakby prze­siąść się z malucha do mer­cedesa – śmiejąc się dodaje prezes.

   

  To już kolejny wóz strażacki, jaki Gmina Grodzisko Dolne zakupiła od zaprzyjaźnio­nej austriackiej jednostki z Krems. Po jego odbiór jesz­cze w marcu udał się m.in. prezes jednostki OSP w Wólce Grodziskiej – Janusz Płatek wraz z druhem Zdzi­sławem Matuszkiem.

   

  Wóz znajduje się w bardzo dobrym stanie technicznym. Wyposażony jest w zbiornik wodny o pojemności 2000 litrów. Posiada autopompę, szybkie natarcie, wciągar­kę, napęd 4×4 koła, kabinę załogową na 7 osób. Auto jest oznakowane i wyposa­żony w lampy błyskowe i dźwiękowe zgodnie z obo­wiązującymi przepisami. Na liczniku ma niespełna 14 tys. km. Koszt zakupu wozu po­żarniczego wyniósł 10 500 EURO.

   

  Dzięki dobrej współpracy jaką Gmina nawiązała z jednostką z Krems, w ciągu ostatnich lat udało się zaku­pić 4 wozy strażackie. A po­czątkowe obawy sceptyków, że te „sędziwe wiekiem” samochody będą tylko utra­pieniem okazały się bezpod­stawne. Wszystkie samochody spra­wują się doskonale.

  Ź: M.H Grodzisko Dolne

  W niedzielę 1 lipca jednostka
  Ochotniczej Straży
  Pożarnej z Wólki Grodziskiej
  wzbogaciła się o
  „nowy” samochód strażacki.
  Samochód pożarniczy
  marki Steyr 690 trafił
  do jednostki bezpośrednio
  z Austrii.
  Niedzielną uroczystość poświęcenia
  wozu strażackiego,
  poprzedziła msza święta
  w kościele parafialnym w
  Wólce Grodziskiej, po czym
  zaproszeni goście udali się
  na plac przed remizę, gdzie
  proboszcz parafii, ks. Stanisław
  Kulikowski dokonał
  poświęcenia pojazdu. Następnie
  Wójt Gminy – Jacek

  Poprzedni artykułSkładaj wniosek o szkolne stypendium
  Następny artykułOjciec Zdzisław Grad w Grodzisku!