W ramach realizowanego projektu stowarzyszenie zaprasza do udziału w kursie języka angielskiego na poziomie podstawowym prowadzonym m.in. w Leżajsku. Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe w wieku 25 lat i więcej, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze powiatu niżańskiego, stalowowolskiego, leżajskiego, rzeszowskiego lub tarnobrzeskiego do udziału w projekcie.
Uczestnicy projektu będą mieć zagwarantowane: szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów, podręczniki, materiały szkoleniowe i możliwość uzyskania certyfikatu TELC.
Udział w projekcie jest bezpłatny w przypadku osób bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób posiadających kartę dużej rodziny i rodziców samotnie wychowujących dzieci.
W przypadku pozostałych osób opłata za cały kurs wynosi 171,72 zł.
Zajęcia będą odbywały się w Leżajsku.
Pozostały również wolne miejsca na zajęcia na różnych poziomach zaawansowania w miejscowościach: Nisko, Jeżowe, Rudnik nad Sanem.
Projekt jest realizowany w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.
Szczegółowych informacji udziela biuro projektu:
Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju”
Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko
tel: 15 8415 305, e mail: n.c.r@wp.pl
www.stowarzyszeniencr.pl
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.