W nawiązaniu do ukazujących się artykułów w gazecie Nowiny krytykujących miejsce podawania posiłków uczniom Zespołu Szkół w Giedlarowej wójt gminy Leżajsk oświadcza:

* wybór piwnicy jako miejsce podawania posiłków jest wyłączną decyzją Krzysztofa Sobejki, dyrektora szkoły i nie ma jakichkolwiek przeszkód, by uczniowie korzystali z nowo oddanej jadalni,
* zasady funkcjonowanie stołówek muszą być jednakowe dla wszystkich szkół na terenie gminy i zostaną one ustalone przed końcem roku dla Giedlarowej, Brzózy Królewskiej i Wierzawic (istniejące dotychczas Gospodarstwo Pomocnicze w Wierzawicach będzie zlikwidowane z mocy ustawy z końcem bieżącego roku),

* w tegorocznym budżecie nie było zaplanowanych środków na powołanie stołówek w w/w miejscowościach. Zaplanowane rezerwy i wygospodarowane środki budżetowe przeznaczono na usuwanie skutków tegorocznej powodzi (1 700 000,00 złotych).

Boleję nad tym, że dyrektor szkoły, pedagog a jednocześnie kandydat na wójta gminy w imię osiągnięcia korzystnego wyniku wyborczego atakuje mnie w prasie i wykorzystuje w tym celu dzieci. Żałuję, że nie prowadzi merytorycznej kampanii wyborczej.

Mieczysław Tołpa