Wśród kilkudziesięciu inwestycji realizowanych przez Zarząd Powiatu mijającej kadencji znalazły się dwie, wobec których oczekiwania społeczne były największe. Pierwsza z nich – przebudowa mostu w Rzuchowie – została zakończona w sierpniu. 10 października uroczyście otwarto nowy blok operacyjny w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku – drugą z najważniejszych inwestycji.

We wrześniu 2017 r. zakończył się I etap robót, który zakładał budowę pawilonu diagnostyczno-zabiegowego do stanu surowego zamkniętego. Zakończenie prac zbiegło się wówczas z decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego o przyznaniu SP ZOZ w Leżajsku dofinansowania w wysokości 9 858 588,07 zł, pochodzącego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Decyzja ta przyniosła zielone światło dla II etapu budowy pawilonu, która zakończyła się we wrześniu br.
Pawilon, którego powierzchnia obejmuje 1520 m², składa się z czterech sal operacyjnych i sali pooperacyjnej, obszaru diagnostycznego, w którym znajduje się rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, centralna sterylizacja i stacja dezynfekująca łóżka. Został również wybudowany szyb windowy na zewnątrz głównego budynku z dostępem ze wszystkich oddziałów. Inwestycja była niezbędna ze względu na konieczność dalszego funkcjonowania oddziałów zabiegowych: chirurgicznego, ortopedycznego i ginekologicznego oraz diagnostyki na potrzeby całego szpitala.
Całkowita wartość projektu wynosi 20 106 832,91 zł. Na każdym etapie zadania szpital korzystał z dofinansowania przez Powiat Leżajski. Wsparcie udzielone przez Powiat zamyka się w kwocie 3 917 510 zł. Pozostała kwota, czyli 6 330 734, 84 zł to środki własne SP ZOZ.
W uroczystości otwarcia bloku operacyjnego udział wzięli m.in.: Senator RP Janina Sagatowska, Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Członek Zarządu Sejmiku Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Zaborniak, Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Zdzisław Leśko, Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Lucjan Czenczek, Sekretarz Powiatu Kazimierz Kryla, przedstawiciele firm: HARTBEX i ERBUD – wykonawców I i II etapu budowy pawilonu, dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatowych oraz reprezentanci personelu medycznego SP ZOZ.
ź: Starostwo Powiatowe Leżajsk
Fot. Natalia Nowicka, Grzegorz Leja