W piątek 11 grudnia uroczyście oddano do użytku zmodernizowaną i rozbudowaną oczyszczalnię ścieków w Wierzawicach. Tym samym zakończono projekt, w ramach którego rozbudowano całą oczyszczalnię poprzez zwiększenie przepustowości o kolejny trójzbiornik oczyszczania ścieków o pojemności 800 m szesc/d. Zmodernizowano także istniejącą część oczyszczalni poprzez dostosowanie urządzeń do zwiększonej przepustowości.

Na projekt pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzawicach – III etap budowy oczyszczalni ścieków” spółka otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 2 820 555 zł. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosił: 4 081 509 zł. Wykonawcą robót było konsorcjum firm: Inżynieria Rzeszów S.A. oraz Inżynieria Przemyśl Sp. z o.o.

ź: Gmina Leżajsk