Renowacja zieleni, budowa nowych alejek, montaż elementów małej architektury, budowa trejażu wystawowego i renowacja istniejącego pomnika – to zakres prac do wykonania, w znajdującym się w sąsiedztwie Ośrodka Kultury parku. W lutym Stowarzyszenie „Kobiety Gminy Grodzisko Dolne” podpisało umowę na dofinansowanie budowy i odrestaurowanie parku w Grodzisku Dolnym Miasteczku. Urząd Marszałkowski dofinansował projekt kwotą blisko 300 tys. zł.

Znajdujący się w centrum Grodziska Miasteczka park czeka gruntowny remont, który rozpocznie się na wiosnę. Dzięki renowacji powstanie przestrzeń do wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu, w otoczeniu zieleni.

Położony w sąsiedztwie Ośrodka Kultury park to teren o powierzchni 16 arów. Obecnie park nie zachęca do korzystania. Rośne na nim kilkadziesiąt drzew i krzewów iglastych, między którymi znajdują się resztki alejek parkowych i ławek, których wygląd i stan nie spełnia swojej roli. W jego centralnej części stoi pomnik – krzyż „Żywią i Bronią”. Odsłonięty w 1958 roku pomnik, upamiętnia 25. rocznicę tzw. „Wydarzeń grodziskich”. Co roku w święto 11 listopada pod pomnikiem odbywają się patriotyczne uroczystości.

W projekcie przebudowy teren parku podzielony został na dwa obszary- część w pobliżu pomnika i krzyża oraz część ponad pomnikiem, którą zaprojektowano jako niewielki plac rekreacyjny z ławkami oraz trejażem do wystaw plenerowych.

Otrzymane dofinansowanie umożliwi przeprowadzenie kompleksowej renowacji, dzięki której park stanie się swego rodzaju wizytówką gminy. Inwestycja ta doskonale wpisuje się też w plany kompleksowego zagospodarowania terenów wokół Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym. Na działce za Ośrodkiem Kultury planowane jest wybudowanie sceny wraz z zapleczem technicznym. Powstaną place zabaw, miejsca do rozpalenia ogniska oraz alejki.

Przetarg na powyższe zadanie ogłoszony zostanie w marcu. W pierwszej kolejności planuje się wykonanie prac ogrodniczych, polegających na oczyszczeniu terenu, dokonaniu nowych nasadzeń drzew i krzewów i założeniu nowych trawników. W kolejnym etapie powstanie plac wraz z alejkami. Wspomniany wyżej pomnik zostanie odszczyszczony i obłożony płytami granitowymi, a prowadzące do pomnika betonowe schody będą wymienione na nowe, kamienne z bloków granitowych.

W ramach modernizacji zaplanowano, że przy placu od strony zachodniej wzdłuż całej szerokości wykonany zostanie trejaż. Pełnić on będzie funkcję ściany wystawowej, służącej do czasowych prezentacji prac plastycznych, czy fotografii. Nośna konstrukcja na stalowych słupkach i zastosowane blachy o różnej perforacji sprawią, że trejaż będzie stanowił ciekawy element małej architektury. Uzupełnieniem parku będą nowe ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery oraz oświetlenie całego terenu.

Realizacja inwestycji pozwoli osiągnąć zakładane cele projektu, jakimi są powstanie nowej, ciekawej, nowoczesnej i ogólnodostępnej infrastruktury służącej mieszkańcom, a także zahamowanie dalszej dewastacji i niszczenia parku.

ź: Grodzisko Dolne