Muzeum Historii Polski ogłasza kolejną edycję programu operacyjnego Patriotyzm Jutra. Zapraszamy organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury do składania wniosków. Nabór trwa do 31 stycznia 2012 włącznie.

Patriotyzm to działanie, inicjatywa i pomysłowość! “Patriotyzm Jutra” to program Muzeum Historii Polski realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stawiający na inicjatywy propagujące historię w nowoczesnych formach, kreujący postawy patriotyczne i obywatelskie. Szukamy świeżych treści i atrakcyjnych form, by przywrócić patriotyzmowi radosną i pozytywną twarz.

W programie znajdują się również cele związane z “małymi ojczyznami”:

  • Budowanie więzi regionalnych przez kształtowanie przywiązania do „małej ojczyzny”;
  • Wspieranie twórczych inicjatyw lokalnych w dziedzinie popularyzacji znajomości polskiego dziedzictwa kulturowego.

Wśród działań, które kwalifikują się do programu można znaleźć: warsztaty, wystawy czasowe, konkursy tematyczne, przedstawienia teatralne, audycje radiowe i telewizyjne, filmy, kampanie i akcje społeczne, działalność wydawnicza tradycyjna i multimedialna, w tym tworzenie portali internetowych i programów komputerowych, programy badawcze i dokumentacyjne z zakresu historii, historii kultury, konferencje i seminaria naukowe, projekty ciekawych i niekonwencjonalnych sposobów uczenia historii, zbieranie i utrwalanie na rozmaitych nośnikach relacji świadków historii.

W tym naborze wnioski przyjmowane będą tylko w wersji elektronicznej. Formularz wniosku i regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej MHP: kliknij tutaj
Dodatkowe informacje i porady pod numerem telefonu 222119028.
Serdecznie zapraszamy! Czekamy na wnioski do 31 stycznia 2012 włącznie.

 

Ź: UG Leżajsk