20 sierpnia odbyła się XXVIII sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Radni po raz pierwszy spotkali się w nowej sali obrad, której powstanie jest efektem przebudowy budynku głównego Starostwa Powiatowego w Leżajsku. Dotychczas radni korzystali, dzięki uprzejmości Muzeum Ziemi Leżajskiej, z sali zlokalizowanej w dworze starościńskim.

Przed rozpoczęciem spotkania ks. dziekan Marek Cisek, proboszcz leżajskiej fary, symbolicznie poświęcił zarówno salę, jak i nowo powstałe piętro budynku.

Następnie radni przystąpili do realizacji porządku obrad.

ź: Starostwo Powiatowe w Leżajsku