Na ulicy Skłodowskiej (naprzeciw dawnego wejścia do Zespołu Szkół Licealnych), pojawiło się (pierwsze w mieście) aktywne przejście dla pieszych wyposażone w lampy ostrzegawcze i czujniki ruchu; w chwili zbliżania się i przechodzenia przez nie pieszego uruchamiają się tzw. kocie oczka (wmontowane w nawierzchnię jezdni sygnalizatory pulsacyjne ostrzegające kierowców o nadchodzącym przechodniu).

Całość zasilana jest energią słoneczną pochodzącą z paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo nawierzchnia jezdni przed przejściem została pokryta czerwoną, chemoutwardzalną i grubowarstwową masą o podwyższonej szorstkości, co pozwala na skrócenie drogi hamowania i poprawę bezpieczeństwa pieszych. Dodatkowo zamontowano 21 stylizowanych słupków z łańcuchami.

Znacząco polepszyło się też bezpieczeństwo w obrębie dwóch przejść dla pieszych: na ul. 11 Listopada przy Szkole Podstawowej nr 3 wyposażono je w aktywny znak „kroczącego ludzika” i czujniki ruchu. Natomiast kolejne – przy ul. Skłodowskiej, na wysokości dawnego gimnazjum, pokryte zostało chemoutwardzalną warstwą w czerwono-białe pasy. Prace wykonano nakładem 55 tys. zł. Na wiosnę w szkole podstawowej nr 3 wyremontowano szkolny plac zabaw oraz położono na nim nową poliuretanową nawierzchnię. Wartośc robót – 80 tys. zł.