W okresie zimowym piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Nie zawsze oświetlone drogi, brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze oraz niewłaściwy sposób korzystania z dróg przez samych pieszych sprawiają, że dochodzi do wielu wypadków. Apelujemy do pieszych, aby w tych niebezpiecznych miesiącach dbali o swoje bezpieczeństwo. 
Zimą wcześnie zapada zmrok i warunki atmosferyczne ulegają pogorszeniu, piesi na drogach stają się słabo widoczni, zatem prawdopodobieństwo ich potrącenia przez pojazd znacząco wzrasta. W tych szczególnie niebezpiecznych miesiącach leżajscy policjanci zwrócą uwagę na kierujących popełniających wykroczenia w rejonach oznakowanych przejść dla pieszych. Na pobłażliwość nie mogą liczyć kierujący omijający pojazdy, które zatrzymały się w celu przepuszczenia pieszych, wyprzedzający na przejściu lub bezpośrednio przed nim albo nie udzielają pierwszeństwa pieszym na przejściach. W przypadku kierowców w rażący sposób naruszający przepisy ruchu drogowego  policjanci będą zatrzymywali im prawa jazdy.
Funkcjonariusze będą również dyscyplinować pieszych, których zachowanie może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu. Do najczęściej popełnianych przez pieszych wykroczeń, na które zdecydowanie i surowo będą reagować policjanci, należą: przechodzenie przez jezdnię w miejscach zabronionych, niestosowanie  się do sygnalizacji świetlnej, wychodzenie na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, wychodzenie  zza stojącego pojazdu lub przeszkody.
W obszarze niezabudowanym policjanci zwrócą uwagę na stosowanie się pieszych do obowiązku noszenia elementów odblaskowych. Osoby te muszą liczyć się z tym, że zamiast pouczenia zostaną ukarane mandatem. Jego wysokość może wahać się w granicach od 20 do 500 złotych.
Najgorsze tygodnie tej pory roku pod wglądem warunków drogowych wciąż są przed nami. Zarówno kierujący jak i piesi muszą, czym prędzej przestawić swój sposób myślenia i postępowania w ruchu drogowym – dostosować się do niesprzyjającej pogody i złej widoczności