W dniu 11 maja 2012r. na obiekcie sportowym LKS „Grodziszczanka” miał miejsce finał powiatowy turnieju w piłce nożnej dziewcząt i chłopców XII edycji ogólnopolskich zmagań „Z podwórka na stadion”.

W rywalizacji udział wzięli zwycięzcy eliminacji gminnych z terenu powiatu leżajskiego. W rywalizacji dziewcząt I miejsce i awans do turnieju wojewódzkiego zajęły dziewczyny z ZS Grodzisko Dolne, których opiekunem jest pani Teresa Stępnik.

Wśród chłopców po emocjonujących zmaganiach awans do finału wojewódzkiego uzyskała drużyna z SP w Łętowni. Reprezentujący naszą gminę chłopcy z SP w Laszczynach, nad którymi opiekę sprawowała pani dyrektor tamtejszej szkoły, Grażyna Pytel – zajęła miejsce III.

Równolegle ze zmaganiami turnieju „Z podwórka na stadion” odbywał się finał powiatowy turnieju im. Marka Wielgusa.

Zwycięzcami powiatowymi zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców zostały drużyny z ZS Grodzisko Dolne, które do turnieju przygotowali: dziewczyny – Tomasz Sołek, chłopcy – Krzysztof Wilk.

Nadmieniamy, że turniej powiatowy był poprzedzony eliminacjami gminnymi, które miały miejsce na obiektach sportowych „ORLIK 2012” w Grodzisku Dolnym i Grodzisku Górnym, a w rywalizacji wzięła udział młodzież z następujących szkół: Grodzisko Dolne, Chodaczów i Laszczyny.

Organizatorzy turniejów, zarówno gminnego jak i powiatowego dziękują za pomoc w organizacji zawodów i wsparcie rzeczowo-finansowe Wójtowi Gminy Grodzisko Dolne, Staroście Powiatu Leżajskiego, Dyrektor Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym, Prezesowi PZPN – Podokręg Rzeszów.

Drużyny uczestniczące w poszczególnych turniejach otrzymały puchary, dyplomy i skromny poczęstunek. Finały gminne swoją obecnością zaszczycił sekretarz gminy, Grzegorz Potaczała, natomiast finały Powiatowe panowie – Marek Kogut, wicestarosta leżajski i Arkadiusz Telka, z-ca wójta gminy.

Zwycięskim zespołom i ich opiekunom gratulujemy i życzymy powodzenia na szczeblu wojewódzkim i awansu do finału krajowego.

Ź: Grodzisko Dolne