Podsumowanie projektu „Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne” – grudzień 2012

  184
  0

  W dniu 18 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

  Kierownik GOPS – Pan Andrzej Wikiera przybliżył idee i cele działań wynikających z realizacji projektu.

  W projekcie w 2012r. wzięło udział 12 osób.

  W czasie trwania projektu zrealizowano:

  40 godz. Treningu kompetencji i umiejętności społecznych,

  32 godz. Treningu pracy,

  Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym – łącznie 36 godz.,

  Zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji umożliwiających aktywizację zawodową – szkolenia/kursy zawodowe:

  Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i obsługą komputera oraz fakturowaniem – 3 Uczestników projektu,

  Podstawy obsługi komputera z dostępem do Internetu oraz obsługą sekretariatu – 1 Uczestnik projektu,

  Magazynier – 1 Uczestnik projektu,

  Bukieciarstwo – 1 Uczestnik projektu,

  Opiekunka osoby starszej – 2 Uczestników projektu,

  Kucharz małej gastronomii – 3 Uczestników projektu,

  Spawanie podstawowe metodą MAG – 1 Uczestnik projektu

  Praktyczne wdrażanie zasad HACCP w małych i średnich zakładach branży spożywczej – 6 Uczestników projektu,

  24 godz. Warsztatów psychomotywacyjnych,

  32 godz. Autokreacji z elementami wizażu.

  Wszystkim zgromadzonym na spotkaniu wręczono gadżety promujące projekt.

  ź: GrodziskoDolne.pl

   

   

  Poprzedni artykułSYLWESTER 2012 W KLUBIE MUZYCZNYM „SUN-SET”
  Następny artykułWotum za wyzdrowienie! – Tomasz Konieczny [LIST]