Zima to nie tylko opady śniegu i obniżająca się temperatura otoczenia, ale również zamarzające zbiorniki wodne. Tafla lodu może zachęcać do zabawy, ale związane jest to z ogromnym niebezpieczeństwem. W trosce o bezpieczeństwo, głównie dzieci i młodzieży, Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło kampanię „Bezpieczna Woda”.

Okres zimowy to z jednej strony aura specyficzna dla tej pory roku, związana z opadami śniegu i występowaniem niskich temperatur, a z drugiej strony ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. Zamarzanie zbiorników wodnych może zachęcać do zabaw na tafli lodu, co z kolei stwarza ogromne zagrożenie.

Naprzeciw takiemu zagrożeniu wychodzi Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchamiając kolejną, trzecią już edycję akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”. Policja włącza się w program akcji przestrzegając przed skutkami takiej rozrywki, zachęcając do korzystania ze zorganizowanych i bezpiecznych lodowisk.

ź: KPP Leżajsk