Każdego dnia policjanci interweniują wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy. Zaczyna się zwykle podobnie. Ofiara dzwoni i mówi, że: “……zastrasza, bije, poniża”. Ktoś potrzebuje pomocy.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia ma przyjemność poinformować o trwającej V edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą “Policjant, który mi pomógł” służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

Zgłoszenia  przyjmowane będą do 31 maja 2012 roku.
Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji i programu „Razem bezpieczniej”.
Celem konkursu jest:
  • promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie;
  • podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;
  • zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.
Więcej informacji na temat konkursu znaleźć można w Internecie, na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl.

Ź: KPP Leżajsk