Pomóżmy osobom bezdomnym i potrzebującym pomocy

  188
  0

  Policja i inne służby lokalne kontynuują działania zmierzające do pomocy osobom bezdomnym, samotnie mieszkającym, niedołężnym oraz nie posiadającym środków na zakup opału, odzieży czy żywności na zimę.

  Każdego roku na terenie całego kraju odnotowujemy dużą ilość zgonów osób bezdomnych i samotnych w okresie zimowym. Zjawisko bezdomności ciągle wzrasta i nie jest kojarzone tylko z ludźmi dotkniętymi problemami alkoholowymi, przestępczością czy innego rodzaju patologią. Ten problem dotyczy też ludzi, którzy stracili dach nad głową w wyniku utraty pracy, problemów rodzinnych, choroby psychicznej, czy też z przyczyn osobistych.

  Naszym wspólnym obowiązkiem, czyli lokalnej społeczności i Policji, która wspólnie ze Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei, ośrodkiem pomocowym „Caritas”, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi instytucjami prowadzi działania, których celem jest przeciwdziałanie tragicznym w skutkach zamarznięciom.

  Zadaniem Policji jest patrolowanie ulic, dworców, klatek schodowych, pustostanów, kanałów ciepłowniczych, altanek działkowych oraz innych miejsc, gdzie bezdomni mogą szukać schronienia przed zimnem i mrozem. W przypadku napotkania takich osób, zostają one umieszczone w noclegowni „Caritas” w Leżajsku, która również oferuje ciepłe posiłki. Osoby nietrzeźwe są szczególnie narażone na zamarznięcie. Często widząc siedzącego, czy leżącego człowieka, od którego czuć woń alkoholu niektórzy przechodzą obok niego obojętnie. Nie należy pozostawiać go samego, o takim przypadku trzeba poinformować jednostkę Policji. Policjanci odwiozą nietrzeźwego do miejsca zamieszkania lub izolują do czasu wytrzeźwienia w wyznaczonych do tego celu obiektach.

  Musimy również pamiętać o osobach niedołężnych, mieszkających samotnie, którzy mogą stać się potencjalnymi ofiarami zgonu wskutek wychłodzenia organizmu. Jeżeli posiadamy informację, że taka osoba mieszka w naszym sąsiedztwie, prosimy o poinformowanie Policji czy inne służby opieki społecznej.

  Pamiętajmy: dzwoniąc pod numer 112, 997 lub do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku – nr tel. 17 24 06 310 możemy uchronić kogoś przed zamarznięciem.

  Poprzedni artykułStracił swoje oszczędności
  Następny artykułSzwajcarsko – Polskie projekty w Muzeum Ziemi Leżajskiej.