Decyzją Premiera poseł Ziemi Grodziskiej Zbigniew Rynasiewicz został powołany na stanowisko Wiceministra w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

ź: Grodzisko Dolne minister rynasiewicz