17 stycznia Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłosił przymusową restrukturyzację Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, w wyniku której w dramatycznej sytuacji postawione zostały 34 samorządy województwa podkarpackiego, tracąc 43% środków zdeponowanych na kontach w PBS. Jednym z poszkodowanych był również Powiat Leżajski.

Dzięki staraniom Zarządu Powiatu Leżajskiego, we współpracy z innymi samorządami udało się odzyskać utracone środki.

Decyzją Ministra Finansów po uzgodnieniu kryteriów podziałów rezerwy subwencji ogólnej w 2020 r. z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu terytorialnego przyznano środki z rezerwy jednostkom samorządu terytorialnego, które utraciły je wskutek wspomnianej restrukturyzacji. Powiatowi Leżajskiemu została przyznana kwota 10 727 044,00 zł ze środków tej rezerwy.

Kwota przyznanych środków rezerwy stanowi 100%  strat poniesionych przez jednostkę.

tekst alternatywny