Mają szkołę z prawdziwego zdarzenia… będą mieć i boisko. Już na wiosnę społeczność Wólki Grodziskiej będzie mieć własne miejsce do uprawiania sportu. Niezagospodarowany teren przy wielofunkcyjnym budynku Szkoły Podstawowej został przeznaczony pod budowę ogólnodostępnego boiska sportowego o nawierzchni trawiastej.

Przygotowania pod budowę boiska rozpoczęły się w październiku. Teren pod płytę został odpowiednio odchwaszczony i wyplantowany. Przy jego wyrównaniu pracowały dwie koparki. Koniecznym było wywiezienie setek kubików ziemi.

By obniżyć koszty budowy, większość zaplanowanych prac członkowie stowarzyszenia wraz z mieszkańcami Wólki wykonali w czynie społecznym. Boisko zostało obsiane trawą. Zakupiono również dwie przenośne bramki. Na wiosnę teren wokół zostanie obsadzony krzewami.

Członkowie stowarzyszenia mają też pomysł na dalsze zagospodarowanie terenu. W palnie jest tartanowa bieżnia i trybuny. Czy znajdą się środki na ich realizację zależeć będzie od pojawiających się programów, w ramach których będzie można aplikować o dofinansowanie inwestycji.

W lipcu tego roku Stowarzyszenie złożyło wniosek do programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na budowie boiska sportowego. Wnioskowana kwota dofinansowania to 25 tys. zł. Dodatkowo Stowarzyszenie pozyskało 5 tys zł. ze środków budżetu Gminy Grodzisko Dolne, na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

ź: Grodzisko Dolne